Minder foto’s op je telefoon

Minder foto's op je telefoon. Detail van schilderij met raster en veel stippen, alsof het foto's zijn.

 

(Te) veel foto’s op je smartphone… Misschien komen er wel 10 foto’s per dag bij, door jezelf gemaakt of via WhatsApp van anderen. Wéér die melding dat er geen ruimte meer is, of de onzekerheid of de foto’s nog wel ‘ergens’ staan…

Heb je al je foto’s in de ‘cloud’? Misschien wil je ze op die manier makkelijk kunnen delen, of overal waar je bent, er bij kunnen. Bedenk dat die cloud dan ook altijd ‘aan staat’ op je telefoon en computer. Voortdurend is er contact en worden je foto’s verkleind of vergoot, al naar gelang de ruimte op je telefoon. Is het niet nodig dat je overal bij je foto’s kunt? Maak dan geen gebruik van de cloud, het is uiteindelijk ook beter voor het milieu. Gebruik je telefoon als ‘fotoboek’ en je computer als je fotoarchief. Zie tip 6.

Tijd om je foto’s te gaan organiseren én veiligstellen! Kies de tips die je aanstaan.

  1. Zet op je telefoon uit dat de foto’s die je doorgestuurd krijgt via WhatsApp, meteen in jouw fotoboek opgeslagen worden. Dan kan via Whatsapp- Instellingen-chats-niet toevoegen aan filmrol. Wil je een enkele foto wel zelf houden, dan kun je dat in WhatsApp bij die foto aangeven.
  2. Maak minder foto’s. Bedenk wat je er uiteindelijk mee doet. Zijn het foto’s die je maakt voor anderen, of maak je ze als geheugensteuntje? Wat doe je er uiteindelijk mee? Zet je veel op Facebook? Dan hoeven ze niet allemaal op je telefoon te blijven staan. Dat geldt ook voor Instagram. Het is wel zo, dat Facebook en Instagram geen goed ‘archief’ zijn, omdat de foto’s kleiner gemaakt worden (ze verliezen detail). Bewaar de leukste, beste, die je gemaakt en gebruikt hebt, in je computer.
  3. Ga foto’s opruimen, zodra je even ergens moet wachten, of in de trein zit bijvoorbeeld. In 10 minuten kun je veel doen. Wees kritisch – welke zijn het waard om overgezet te worden naar je foto archief in je computer of om bewaard te blijven op je telefoon? Heb je er erg veel, begin dan met de oudste, want daar kun je makkelijker beslissingen over nemen.
  4. Of… gooi elke dag 10 foto’s weg, op dezelfde manier. Veel foto’s zijn vaak ‘gesprekjes’, die makkelijk weg kunnen, die nu niet meer interessant zijn.
  5. Maak de fotohoeveelheid op je telefoon overzichtelijker door mapjes te maken. Bijvoorbeeld ‘Familie’, ‘Werk’, ‘Reclameborden’, of welk onderwerp dan ook. Door foto’s in de mapjes of albums te plaatsen, en daar even de tijd voor te nemen (belangrijk!) krijg je de gelegenheid om te zien of de foto’s het echt waard zijn.
  6. Zet 1 x per week de foto’s die je wil bewaren (en/of fotoboeken van wil maken), van je telefoon naar je computer. En gooi dan de foto’s op je telefoon weg (op enkele na, die je als fotoboekje bij je wil hebben).
  7. Maak elke maand of elk kwartaal van je foto’s op je computer, een back-up op een losse harde schijf. Dat is de meest zekere back-up die je kunt hebben.
  8. Maak je veel foto’s in korte tijd, bijvoorbeeld tijdens een reis, dan kan je opslagruimte vol raken. Als je geen gebruik maakt van een ‘cloud’, kan ‘the photostick‘ een tijdelijke oplossing bieden. De stick neemt de foto’s van je telefoon of tablet/iPad over, zodat je weer verder kunt schieten. De stick kun je weer aansluiten op je computer om de foto’s die je echt wil gebruiken of bewaren, over te zetten. Wees ook weer kritisch, als je gaat overzetten. Vervuil je archief niet met foto’s die niet scherp, leuk, of driedubbel zijn… De stick is nog niet in Nederland verkrijgbaar. Let bij het eventueel bestellen op dat er verschillende zijn voor Apple en Android, en voor grote en kleine apparaten.